X-ONE sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „Opracowanie wieloobiektywowego i modułowego systemu do rejestracji obrazu i dźwięku w technologii VR z zaawansowaną korekcją dystorsji i optymalizacją jakości, wykorzystywanego do transmisji m.in. wydarzeń kulturalnych i sportowych.”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Działanie Ścieżka SMART (nr naboru: FENG.01.01-IP.02-001/23 – moduł B+R).

 

Opis:

Projekt dotyczy realizacji modułu B+R. W ramach modułu przeprowadzone zostaną prace B+R, których celem będzie opracowanie innowacyjnego wieloobiektywowego i modułowego systemu do rejestracji obrazu i dźwięku w technologii VR z zaawansowaną korekcją dystorsji i optymalizacją jakości, wykorzystywanego do transmisji m.in. wydarzeń kulturalnych i sportowych. Narzędzie, które powstanie będzie kompletną technologią składająca się ze sprzętu, algorytmów obrazu i dźwięku oraz wbudowanego oprogramowania niezbędnego do jego pracy. Przewaga konkurencyjna rozwiązania będącego efektem przeprowadzonych prac będzie wynikała m.in. z zastosowania:

  • wieloobiektywowego urządzenia rejestrującego,

  • laserowego systemu korekcji dystorsji obrazu,

  • technologii ambisonicznego systemu rejestrującego dźwięk z wykorzystaniem mikrofonów kierunkowych i korekcji akustycznej pomieszczenia,

  • nowoczesnych matryc CMOS.

Rezultat projektu adresowany będzie głównie do podmiotów zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz artystów.

Cel projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu logicznie zaplanowanych prac B+R w celu opracowania komplementarnych rozwiązań sprzętowych i programistycznych składających się na system do rejestracji obrazu i dźwięku w technologii VR z zaawansowaną korekcją dystorsji i optymalizacją jakości, wykorzystywanego do transmisji m.in. wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Rezultat – nowy produkt będzie posiadał następujące cechy innowacyjne:

  1. Wieloobiektywowe urządzenie rejestrujące obraz w zakresie minimum 220 stopni przeznaczone do wyświetlania w okularach VR.
  2. Wysoka rozdzielczość obrazu, co najmniej 4200×2200 pikseli, dostosowana do możliwości współczesnych okularów VR.
  3. Możliwość wymiany obiektywów oraz laserowy system korekcji dystorsji obrazu, umożliwiający operatorowi przeprowadzenie kalibracji obiektywów przed nagraniem.
  4. Nowoczesne matryce CMOS o zwiększonej światłoczułości i dużej powierzchni, zapewniające lepszą dynamikę obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.
  5. System nagrywania dźwięku ambisonicznego, który tworzy trójwymiarową scenę muzyczną dookoła słuchacza, przesuwającą się razem z ruchami jego głowy.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 12 355 697,58 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 9 093 270,21 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie