Strona główna /

Oprogramowanie dla logistyki, transportu i spedycji

(R)ewolucja w logistyce - oprogramowanie spedycja

(R)ewolucja w logistyce

Trwająca od lat ewolucja rynku konsumenckiego związana, m. in. z popularyzacją handlu elektronicznego (e-commerce) stawia coraz większe wyzwania przed szeroko pojętą logistyką. W wyścigu o klienta liczą się już nie tylko koszty (jak najtaniej), ale również czas (jak najszybciej), jakość (jak najmniej pomyłek) oraz ekologia (jak najmniej kilometrów i papieru).

Dostawa pod drzwi łatwiejsza dzięki oprogramowaniu dla transportu

Nowym wyzwaniem dla logistyki stała się epidemia i zagrożenia związane z wirusem Covid-19. Operatorzy logistyczni zostali nagle postawieni przed faktem zmiany zachowań konsumentów, tj. zwrotem z tradycyjnych kanałów w stronę zakupów z dostawą pod drzwi i musieli przystosować się do rosnącej lawinowo liczby zleceń. Jak nigdy przedtem zaczęła liczyć się optymalizacja procesów związanych z logistyką dostaw. Dodatkowo w kontaktach z klientem, pracownikami oraz partnerami pojawił się zupełnie nowy i niezwykle istotny czynnik, tj. zdrowie (jak najmniej bezpośrednich kontaktów).

wzrost rynku e-commerce wykres

Platforma x-road

X-One od lat wspiera swoich klientów oraz partnerów w informatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych. Na bazie tych doświadczeń powstała platforma x-road - nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające obsługę procesów w logistyce.

Program logistyczny - optymalizacja tras
Platforma x-road jest narzędziem wielomodułowym umożliwiającym jej dowolne dostosowanie do konkretnych potrzeb:
 • automatyzacja planowania i optymalizacji tras
 • informatyzacja przepływu danych
 • wsparcie kompletacji
 • automatyzacja w rozliczeniach dostaw
 • automatyzacja w generowaniu dokumentów przewozowych i etykiet
 • aplikacje mobilne dla kurierów i dla klientów
 • aplikacje dla bok
 • zarządzanie kurierami, flotą i geolokalizacja pojazdów
 • analiza i segmentacja obszarów dostaw
 • integracje z operatorami logistycznymi (bezpośrednie lub przez BaseLinker)
 • integracje z GPS floty
 • integracje z systemami klasy erp, wms, crm, itp.
 • integracje z narzędziami e-commerce (sklepy www, platformy b2b)
 • bieżące monitorowanie i kompleksowe raportowanie

Platforma x-road

Platforma x-road to wydajność, atrakcyjny wizualnie i użyteczny sposób prezentacji danych oraz bogaty zestaw funkcji stworzonych wspólnie z ekspertami z różnych branż realizującymi procesy logistyczne.

Platforma x-road to również ciągły rozwój funkcyjny dyktowany potrzebami i zmieniającymi się warunkami rynkowymi.

Prostsze wytyczanie tras dzięki oprogramowaniu dla transportu

Dla kogo x-road?

System x-road został zaprojektowany w odpowiedzi na realne potrzeby firm w obszarze obsługi dostaw i procesów logistycznych. Wymierne korzyści z jego wdrożenia odniosą firmy realizujące dostawy dla klientów indywidualnych i biznesowych, firmy planujące trasy handlowców czy po prostu firmy zarządzające własną logistyką.

Oprogramowanie spedycja dla kogo?

System x-road z pewnością docenią planiści zajmujący się układaniem i optymalizacją tras dostaw oraz wydajnością flot pojazdów.

System x-road może być wdrażany jako niezależne narzędzie lub zintegrowany element szerszej architektury systemowej.

Każde wdrożenie systemu x-road może być indywidualnie dostosowywane do konkretnych potrzeb klientów.

Wybrane moduły i narzędzia w x-road

Planowanie i optymalizacja tras dostaw

Automatyczne układanie i opcjonalne, ręczne korygowanie tras dostaw z uwzględnieniem danych, m. in.:

 • dostawy – data i oczekiwany przedział czasowy dostarczenia, adres dostawy, czas wyładunku, kubatura zlecenia

   

 • kurierzy – obecność, godziny pracy, a nawet styl jazdy

   

 • algorytmy optymalizacyjne – uwzględnienie natężenia i utrudnień w ruchu, wyborów najistotniejszego kryterium, np. jak najkrótszy czas, jak najmniej kilometrów, jak najmniej pojazdów, itp.

   

Program logistyczny

Zalety systemu

Wykonywanie złożonych obliczeń dla tysięcy punktów w kilkadziesiąt sekund

Rozbudowane API do komunikacji z aplikacjami, np. dla kurierów i systemami, np. wyznaczanie tras na żądanie

Atrakcyjna graficznie i przejrzysta forma prezentacji danych

Narzędzia kontrolne umożliwiające monitorowanie postępów i reagowanie na opóźnienia

Narzędzia planistyczne umożliwiające blokowanie i manualne korygowanie tras (drag & drop)

Narzędzia umożliwiające porównywanie wersji tras, np. ułożone automatycznie kontra ułożone ręcznie, wyliczanie czasu dostawy, przekazywanie informacji dla kurierów

Aplikacja dla kurierów

Aplikacja mobilna prowadząca kierowcę przez kolejne punkty trasy.

Realizacja dostaw w oderwaniu od papierowych dokumentów dzięki możliwości oznaczania statusów (z kontrolą lokalizacji kuriera), odnotowywania uwag, czy zgłaszania reklamacji do dostaw bezpośrednio w aplikacji.

Potwierdzanie dostaw opcjonalnie rozszerzone o zdjęcia wykonywane na miejscu dostarczenia lub cyfrowy podpis odbiorcy.

Szybki przepływ informacji, m. in. inicjacja kontaktu z bok, adresatem dostawy, handlowcem, czy inną osobą odpowiedzialną za zlecenie. Integracja z domyślną dla urządzenia mobilnego nawigacją.

 

Listy przewozowe

 

Alternatywa dla realizacji dostaw z wykorzystaniem aplikacji mobilnej umożliwiająca automatyczne generowanie i dystrybucję listów przewozowych. Generowanie list przewozowych dla tras układanych automatycznie i manualnie.

 

Rozliczenia

 

Monitorowanie wypracowanego wynagrodzenia, a także analiza efektywności pracy. Algorytm uwzględniający wiele składowych, m. in. sposób rozliczeń, pokonany dystans, łączną wagę czy liczbę zrealizowanych dostaw. Rozliczenie realizowane opcjonalnie na podstawie danych z aplikacji dla kurierów.

 

Aplikacja heatmaps

 

Aplikacja służąca do wizualizacji danych za pomocą map cieplnych. Wizualna prezentacja wielkości zjawiska lub częstości występowania określonych zdarzeń. Obrazowanie w przejrzysty sposób danych danych przy użyciu różnych kolorów i odcieni. Narzędzie niezwykle przydatne w analizie danych, planowaniu i optymalizacji tras.

 

Aplikacja dla magazynu

 

Aplikacja wykorzystywana na urządzeniach magazynowych, np. tabletach, oszczędzająca czas oraz papier standardowo wymagany w procesie kompletacji zamówień. Intuicyjne prowadzenie użytkowników przez proces kompletacji. Skuteczne usprawnianie pracy kurierów dzięki organizacji kompletacji zgodnie z ułożonymi trasami.

 

Automatyczna identyfikacja pracowników magazynu przez czytnik karty lub pin. Monitorowanie postępów oraz tempa pracy komisjonerów – śledzenie na żywo procesu kompletacji. Wydzielanie stref magazynowych.

 

Monitorowanie i kontrola stanów magazynowych. Drukowanie paragonów. Ewidencja opakowań zwrotnych. Kontrola haccp.

Inne (wybrane)

 

Gdzie jest kurier? (geolokalizacja)

 

Narzędzie zrealizowane z myślą o obsłudze klienta, np. przez BOK, umożliwiające śledzenie aktualnej pozycji kuriera i odczytywanie przewidywanego czasu dostarczenia zamówienia.

 

Dane historyczne

 

Dostęp do archiwalnych tras i dostaw przedstawionych w graficznej formie na mapie.

 

Obszary dostaw

 

Rysowanie na mapie obszarów dostaw i automatyzacja w zakresie przydzielania w oparciu o nie zleceń do konkretnych magazynów.

 

Manualne układania tras

 

Ręczne lub półautomatyczne układanie tras – logistyk ma możliwość skorzystania z optymalizatora x-road lub może konfigurować dostawy ręcznie dysponując jednocześnie podglądem mapy z trasami wizualizowanymi i kalkulowanymi na żywo.

 

Raportowanie

 

Dostęp do danych w formie dedykowanych raportów lub integracji z narzędziami klasy BI.

Oprogramowanie dla transportu - widok w aplikacji

Wybrane problemy
rozwiązywane przez x-road.

Nachodzące na siebie trasy kurierów

Limity ładowności pojazdów (CVRP)

Ograniczona liczba pojazdów i okna czasowe dostaw (VRPTW)

Statyczna trasa przejazdu (SVRP)

Dynamiczna trasa przejazdu (DVRP)

Najkrótsza trasa kontra najszybsza trasa

Bieżąca aktualizacja map (z całego świata)

Wymiany danych z operatorami logistycznymi

Śledzenie statusu dostawy i pozycji kuriera na mapie dzięki oprogramowaniu dla transportu

Korzyści dla biznesu

Wsparcie ze strony nowoczesnych technologii daje wymierne korzyści na wielu płaszczyznach i wychodzi daleko poza samą realizację dostaw.

Ekonomia

Ekonomia

mniejsze koszty paliwa oraz mniejsze zapotrzebowanie na etaty, m. in. kierowców i planistów.
Ekologia

Ekologia

mniejsze spalanie i emisja zanieczyszczeń oraz mniejsze zapotrzebowanie na drukowanie papierowych dokumentów.
Klienci

Klienci

Mniej pomyłek i szybsza realizacja dostaw oraz bieżący dostęp do lokalizacji kuriera.
Zdrowie

Zdrowie

minimalizacja kontaktów fizyczny niezbędnych do obsługi dostaw.
Błędy

Błędy

informatyzacja i automatyzacja generująca mniej pomyłek w obsłudze dostaw.
Czas

Czas

szybsza realizacja dostaw oraz optymalizacja czasu pracy osób zaangażowanych w planowanie tras i realizację dostaw.
Nowoczesność

Nowoczesność

informatyzacja i automatyzacja procesów zachodzących w logistyce.
Informacje

Informacje

bieżące monitorowanie połączone z możliwością korygowania planów oraz dostęp do danych historycznych i statystyk.
oprogramowanie dla logistyki przykład
Oprogramowanie dla logistyki

Komplementarne rozwiązania

 • dedykowane platformy b2b zintegrowane z systemami klasy ERP i WMS
 • dedykowane rozwiązania e-commerce
 • dopasowane do potrzeb sklepy www
 • konfiguratory produktów
 • aplikacje mobilne dla klientów i podwykonawców
 • platformy b2b dla dostawców i podwykonawców