Szczegółowe dane przewozu w widoku awizacji

AGRII TMS APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM ZBÓŻ

TMS zboża to rozwiązanie usprawniające realizację transportu zbóż

System dedykowany TMS zboża stanowi wielofunkcyjne narzędzie wspierające optymalizację procesów logistycznych. Stworzony został z myślą o usprawnieniu pracy logistyków i doradców odpowiedzialnych za pozyskiwanie oraz planowanie transportów zbóż zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
Dzięki dodatkowej aplikacji mobilnej dla kierowców pozyskiwanie dokumentów transportowych zachodzi w dogodniejszy i szybszy niż tradycyjny sposób.

Dodawanie kompletnej awizacji dostawca-odbiorca

Wyznaczanie tras

Znaczącym ułatwieniem procesu planowania transportu jest funkcjonalność wyznaczania tras. Dzięki optymalizatorowi logistycy są w stanie precyzyjnie określić wykonalność realizacji planu, wybrać najbardziej efektywny w odniesieniu do danych warunków wariant oraz dokładnie oszacować finalny koszt.

Wyznaczanie tras w panelu z podglądem mapy
Grafik awizacji - narzędzie do planowania awizacji

Tworzenie grafików dostaw

Przy realizacji wielu równoczesnych zleceń złożoność konfiguracji dostaw rośnie w niebagatelnym tempie. Ułożenie grafiku dostaw staje się zadaniem niosącym wiele wyzwań związanych z zarządzaniem flotą (np. nachodzące na siebie trasy, koszta, monitoring). W sukurs codziennych działań zespołu logistycznego przychodzi intuicyjna w obsłudze i estetyczna funkcjonalność tworzenia grafików realizacji umów pozwalająca na racjonalne ułożenie harmonogramu dostaw oraz śledzenie ich etapów.

Lista awizacji w panelu z zaawansowanym filtrowaniem i personalizacją kolumnam

Tworzenie zleceń transportowych

System umożliwia tworzenie i zarządzanie zleceniami transportowymi. Zastosowane rozwiązania zaprojektowane zostały tak, by usprawnić i uspójnić pracę zespołów zaangażowanych w proces logistyczny. Rozwiązanie to zwiększa transparentność realizacji umów oraz przebiegu transportu jako całości.

Panel wiadomości dla szybkiej i efektywnej komunikacji

Generowanie i wysyłka dokumentów transportowych

Użytkownicy mają możliwość generowania i wysyłania ustandaryzowanych komunikatów oraz dokumentów transportowych. Funkcjonalności systemu nie tylko znacznie usprawniły komunikację ze wszystkimi stronami dostawy, ale równolegle pozwoliły w prostszy sposób spełnić wymogi formalne oraz polepszyć wizerunek.

Aplikacja mobilna dla kierowców

Praktycznym uzupełnieniem zaprojektowanych rozwiązań jest dedykowana dla kierowców aplikacja mobilna. Pozwala ona dostawcom zaplanować trasę jednym kliknięciem, a następnie równie sprawnie przesłać dokumenty transportowe. Działania kierowcy są ponadto widoczne w szczegółach zlecenia transportowego i są na bieżąco aktualizowane, co znacznie przyspiesza przepływ informacji.

Aplikacja mobilna dla kierowców realizujących transport zbóż
Widok kontraktu w panelu ze szczegółową prezentacją danych i statusu realizacji

Weryfikacja stanu realizacji umów

Tworzenie szczegółowych, kompletnych raportów przekształciliśmy, tak aby zachodziło w niemal automatyczny, niewymagający nakładów pracy sposób. Podobnie uproszczona została weryfikacja realizacji umów, która przebiega logicznie i płynnie z zachowaniem dokładności.

Microsoft Dynamics AX

Integracja z systemem Microsoft Dynamics AX

Komunikacja pomiędzy systemami to podstawa umożliwiająca wymianę danych i niezakłócone, wydajne funkcjonowanie operatorów logistycznych. Realizacja projektu TMS zboża wymagała integracji systemu z Microsoft Dynamics AX, prowadząc do uszczelnienia i uproszczenia procesu tworzenia zleceń transportowych.

Nowy standard realizowania procesu logistycznego

Jako innowator w swej branży Agrii Polska wyznacza standardy nie tylko w obszarze produkcji, lecz również dystrybucji i transportu zbóż. Wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne i kładąc nacisk na informatyzację zachodzących w logistyce procesów z powodzeniem kontynuuje przyjętą strategię dynamicznego rozwoju.