E-delivery SYSTEM DYSTRYBUCJI FILMÓW

Nowy standard w dystrybucji filmowej

Podczas gdy może się wydawać, że proces ten ogranicza się do prostej w założeniu, za to logistycznie angażującej, czynności fizycznej w postaci dystrybucji nośnika z materiałem filmowym, dzięki wykorzystaniu systemu, zachodzić może on całkowicie elektronicznie. Istotnie w dziedzinie tej zaszła prawdziwa rewolucja!

  • Prędkość transferu - technologii cyfrowej w szybkości nie może dorównać nawet najlepiej zorganizowana flota. Przesyłanie filmów odbywa się w ułamku czasu potrzebnego na cały tradycyjny proces logistyczny.
  • Odporne na przerwanie transferu - stabilność transmisji niezależna od problemów z łączem zapewnia brak opóźnień w realizacji zadania.
  • Bezpieczeństwo - wszechstronnie zwiększona ochrona danych z uwagi na brak możliwości zagubienia czy uszkodzenia materiału, podobnie jak ingerencji w zawartość przesyłki.
Dashboard przedstawiający listę transferów i pojemność dysków

Centralne zarządzanie serwerami kinowymi

Platforma e-delivery umożliwia komunikację z wieloma kinami dzięki centralnemu zarządzaniu serwerami, co usprawnia proces w ramach całej sieci. Wśród funkcjonalności systemu zaprojektowane zostały narzędzia obliczeniowe i analityczne na potrzeby monitorowania wydajności łączy. Ma to szczególne znaczenia dla dotrzymania zaplanowanych terminów realizacji transferów.

Flow komunikacji z kinami dzięki centralnemu zarządzaniu serwerami

Panel administracyjny

Zarządzanie filmami, transferami i użytkownikami, organizacja i zaawansowane przeszukiwanie plików oraz przegląd wykonanych operacji daje administratorowi nieocenioną wygodę i swobodę w użytkowaniu. Możliwości systemu są dużo większe, a na potrzeby dalej idącej optymalizacji, rozszerzone mogą zostać o moduł harmonogramowania wysyłki, a nawet całkowitej automatyzacji procesów.

Intuicyjny panel użytkownika e-delivery