VOX PLATFORMA DO TWORZENIA OFERT I OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ

System dla doradców na całym świecie ze zintegrowaną ofertą VOX

Wraz z VOX pracowaliśmy nad powstaniem, a obecnie nad dalszym rozwojem innowacyjnej platformy DESKVOX wpierającej codzienną pracę doradców w salonach i biurach obsługi klienta. Jej podstawowym zadaniem jest umożliwienie tworzenia atrakcyjnej, czytelnej i kompleksowej oferty oraz złożenie zamówienia na urządzeniu mobilnym lub stacjonarnym. Dostępna jest na rynkach międzynarodowych w różnych opcjach językowych, np. polskiej, hiszpańskiej i angielskiej, z niedaleką perspektywą rozszerzenia również o inne języki.

Dotarcie z produktami i modelem biznesowym VOX do klientów na całym świecie jest kluczowe dla naszej globalnej strategii cyfrowej. Partnerstwo z X-ONE odegrało istotną rolę w tym procesie. Dzięki ich zaangażowaniu i inicjatywie oraz łączącemu nas zamiłowaniu do innowacji uruchomiliśmy platformę obsługującą sprzedaż online i offline – na początek w Meksyku, by dalej wprowadzać ją na kolejne rynki.

Zaprojektowane wspólnie rozwiązania w naszym ekosystemie realizują założenia strategii omnichannel zapewniając klientom spójne doświadczenie zakupowe.

Lucyna Michniewicz-Slaska o nas

Lucyna Michniewicz-Ślaska
CIO w VOX Capital Group

Analiza i wytyczanie drogi do celu

Wyjątkowa dojrzałość biznesowa klienta pozwoliła na poprzedzenie realizacji wnikliwym procesem analizy potrzeb i wymagań różnych działów realizacyjnych VOX z uwzględnieniem perspektyw rozwojowych firmy. Dzięki temu stworzone rozwiązanie pozwala na pełną skalowalność i dostosowanie się do warunków dynamicznie dyktowanych przez rynek.

Prototypowanie na dobry początek

Kolejnym krokiem na naszej wspólnej drodze do celu było stworzenie responsywnych makiet i ich konfrontacja z użytkownikami końcowymi, pełniącymi w organizacji zróżnicowane role. Pozwoliło to na zebranie feedbacku i ulepszenie projektowanego rozwiązania, tym samym optymalizując produkt końcowy.

Centralne miejsce zbierania ofert i zamówień klientów

Jednym z głównych założeń projektu było udostępnienie przejrzystego, wydajnego systemu z dostępem do materiałów marketingowych i produktowych. Rozwiązanie ma zoptymalizować przygotowywanie i wysyłkę ofert przez doradców w salonach VOX. Wyzwaniem w tym aspekcie było dostarczenie jednego interfejsu, umożliwiającego przeprowadzenie wszystkich procesów związanych z realizacją zamówień, niezależnie od kanału kontaktu z klientem.

Spójne doświadczenie pomiędzy różnymi kanałami sprzedaży

Aplikacja stanowi integralną część ekosystemu łączącego produkty, narzędzia i partnerów VOX na rynku zarówno polskim, jak i zagranicznym. Głównym założeniem jest budowanie pozytywnego, spójnego doświadczenia klientów przechodzących przez wszystkie elementy omnichannel i przełączającego się pomiędzy różnymi kanałami sprzedaży, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Omnichannel w wielkim formacie

Spójnie działający system narzędzi, takich jak platforma DESKVOX, e-commerce i VOXBOX, na rynku polskim i meksykańskim to spełnienie istotnego celu w odniesieniu również do doradców, którzy w jednym miejscu mają dostęp do wszelkich procesów. Przepływ zamówień dzięki założeniu omnichannel odbywa się zarówno pomiędzy doradcą a klientem, jak i w drugą stronę. W projekcie o międzynarodowym zasięgu nieodzowna jest możliwość zarządzania strukturą krajów, punktów sprzedaży, partnerów czy doradców. Dodatkowym ułatwieniem jest wysoka skalowalność, zarówno architektury, jak i funkcjonalna, elastyczność i wydajność.

Nie tylko ofertowanie

  • Przygotowanie ofert z uwzględnieniem dostępności produktów oraz cenników
  • Obszerne możliwości personalizacji oferty dostosowane do koncepcji klienta oraz elastyczne opcje zamówień
  • Konfigurowalne opcje dostawy z uwzględnieniem charakterystyki produktów oraz potrzeb klientów
  • Monitorowanie aktywności biznesowej dzięki bieżącej weryfikacji stanu ofert oraz realizacji zamówień
  • Zarządzanie danymi analitycznymi
  • Integracja z innymi systemami dzięki API pozwala na dalsze rozszerzenie możliwości platformy oraz efektywną komunikację i zwiększenie wydajności

Mobile First Design

Platforma DESKVOX w myśl podejścia Mobile first zaprojektowana została w szczególności pod urządzenia mobilne – tablety będące codziennym narzędziem pracy doradców w salonie. Dzięki temu możliwe jest złożenie zamówienia od początku do końca w dowolnym miejscu i czasie.

Zwinnie, zwinniej, najzwinniej

Projekt realizujemy w pełnej symbiozie z przedstawicielami różnych działów VOX. Tworząc jeden, zwarty, samoorganizujący się zespół IT pracujemy w metodologii Agile. Po latach współpracy możemy powiedzieć, że jesteśmy nie tylko zgranym teamem, ale również mamy doświadczenie w świadomym i dojrzałym stosowaniu Scruma w projekcie.