WEBA ROZWIĄZANIA IT DLA PRODUKCJI

Kompleksowe rozwiązania informatyczne wspierające sprzedaż i zarządzanie produkcją

Dla WEBA stworzyliśmy innowacyjne narzędzia usprawniające i automatyzujące procesy biznesowe. Zarówno procesy zachodzące bezpośrednio na hali produkcyjnej jak i te realizowane w warunkach biurowych.

Od początku nasza współpraca miała charakter innowacyjny łącząc oprogramowanie z dedykowanymi urządzeniami i robotami przemysłowymi.

Oprogramowanie łączące rejestrację czasu pracy z podglądem realizowanych zleceń

Rejestracja czasu pracy

Oprogramowanie urządzeń umieszczonych bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych, wdrożone w formie rejestratorów odczytujących dane z karty, umożliwia monitorowanie realizacji postępów w realizacji poszczególnych zleceń oraz czasu pracy operatorów.

Dzięki panelowi pracownicy uzyskują wgląd w status wykonania i zrewidowania ilości zleconych i wykonanych sztuk w ramach zlecenia. Na przydzielonej liście zleceń widnieją ich numery i nazwa towaru. Nieodzowną funkcją jest ponadto dostęp do dokumentacji technicznej oraz uwag do zlecenia.

Podgląd online

System umożliwia dostęp online do listy wszystkich bieżących i zakończonych zleceń z pełną informacją dotyczącą specyfiki zlecenia: numeru indeksu i nazwy produktu, czasu wykonania. Na bieżąco monitorowane są postępy w realizacji oraz czas reakcji i adekwatnie do statusu wyświetlane zostają komunikaty czy dane zlecenie realizowane jest na czas, szybciej czy z opóźnieniem. W jednym rzucie oka sprawdzić można również ich umiejscowienie na stanowiskach.

Dashboard prezentujący operatorów produkcji wpiera planowanie produkcji
Tablet stanowisko produkcyjne

Innowacyjne i kompaktowe urządzenia końcowe

Skanery, czytniki kart, panele obsługi stanowisk, czy drukarki to urządzenia peryferyjne, bez których proces produkcyjny nie mógłby być obsługiwany kompleksowo. Ich oprogramowanie i integracja stanowiła nieodłączny element prac nad automatyzacją procesów wytwórczych.

Integracja kart identyfikacyjnych RFiD

Karty magnetyczne RFID dla pracowników

W zarządzaniu przepływem informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym ważki udział ma autoryzacja i kontrola dostępu, a także identyfikacja i rejestrowanie czasu pracy pracowników, które wdrożone zostały poprzez integrację identyfikacyjnych kart RFID. Obsługa pracownika odbywa się dzięki temu w sposób zautomatyzowany, nie wymagając np. każdorazowego składania podpisów i archiwizowania papierowej dokumentacji.

Automatyczne drukowanie etykiet

Zautomatyzowany proces drukowania etykiet

Każdy z milionów produkowanych komponentów opatrzony zostaje stosowną etykietą z automatycznie generowanymi danymi dotyczącymi zlecenia i producenta, np. nazwa i numer seryjny, partia, kod kreskowy, etc. Drukowanie odpowiedniej ilości etykiet następuje w rezultacie komunikatu automatycznie wysyłanego przez robota lub poprzez zeskanowanie kodu kreskowego umieszczonego na zleceniu.

Widok podziału zleceń na planie hali produkcyjnej

Zarządzanie produktami, ich cechami oraz procesem

Nadrzędnym celem przy tworzeniu i implementacji rozwiązań dla WEBA od najwcześniejszego etapu współpracy było umożliwienie efektywnego zarządzania produktami: od planowania produkcji, przydzielania i hierarchizowania zleceń, do realizacji procesu wytwarzania przy jednoczesnym monitorowaniu procesów, zapisywaniu i wykorzystywaniu danych historycznych w celu przyszłej optymalizacji.

Rozwiązanie wspierające planowanie produkcji i wykorzystania mocy produkcyjnych.

Prezentacja realizowanych zleceń w użytecznej formie dashboardu pozwala na kompletny wgląd i optymalne zarządzanie produkcją przy maksymalizowaniu potencjału wytwórczego i zwiększeniu wydajności.

Dashboard lista zleceń dla produkcji dla tworznia harmonogramu produkcji
Moduł zarządzania zasobami ludzkimi z wbudowanymi grafikami z funkcją tworzenia raportów obecności

Tworzenie harmonogramów i raportowanie obecności

Dla efektywnego planowania produkcji i przydzielania zleceń zaimplementowaliśmy moduły odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi i grafikami pracowników w ramach jednej i wielu zmian. Na podstawie tworzonych harmonogramów i systemów rejestracji pracy tworzone są następnie raporty obecności gotowe do dalszego procesowania w księgowości.

Kalendarz produkcji umożliwiający zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

Optymalne planowanie produkcji

Przy pomocy kalendarza produkcji uwzględniając m.in. obliczenia dotyczące potrzebnego czasu na wykonanie zlecenia oraz dostępne zasoby określana jest wydolność. Na jej podstawie dzienne zlecenia przydzielane są w prosty i optymalny sposób.

Przejrzystość

Projektując system zarządzania produkcją dla WEBA musieliśmy uwzględnić wiele aspektów działalności branży produkcyjnej. Naszym priorytetem było dostarczenie narzędzia, które mimo złożoności będzie intuicyjne w obsłudze. Przystępna, graficzna forma przedstawienia danych, planów, raportów i harmonogramów usprawniać ma procesy biznesowe, a prosty interfejs urządzeń końcowych ułatwiać użytkowanie.

Innowacyjne i kompleksowe połączenie oprogramowania z dedykowanymi urządzeniami oraz integracja z systemami do zarządzania i obsługi procesów biznesowych.

x-prod scheme

Automatyczna dokumentacja

Informatyzacja procesów dokumentowania, która była nieodłącznym założeniem w naszej pracy dla WEBA pozwala wyeliminować błędy i zaoszczędzić czas. Dzięki generatorowi dokumentacji i jego zintegrowaniu z konfiguratorem wykonanie czynności, takich jak wycena i przygotowanie oferty, skrócone zostaje do zaledwie kilku minut. Poza automatycznym generowaniem dokumentacji do oferty, dokumentacji technicznej, czy do przetargu system pozwala na jej cyfrowe podpisanie i automatyczną wysyłkę, a także na zarządzanie aktualnością certyfikatów i szablonów.

Stanowisko produkcyjne panel obsługi roboty

Automatyka przemysłowa

W myśl realizacji założenia o automatyzacji produkcji i sprzedaży stworzyliśmy system, który pozwala na połączenie oprogramowania i urządzeń tworzących system automatyki przemysłowej. Stanowiska produkcyjne obsługiwane są przez roboty wysyłające komunikaty ze statusem realizacji zlecenia i aktualnym postępem wykonania oraz stanu samego robota, dzięki czemu kompleksowa informacja dostępna jest i widoczna w jednym spojrzeniu już z daleka dla pracowników przebywających na hali produkcyjnej.