WEBA DT ROZWIĄZANIA IT DLA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRODUKCJI

Kompletna i zautomatyzowana dokumentacja techniczna produkcji

Prawidłowe przygotowanie dokumentacji technicznej ma fundamentalne znaczenie w całym procesie produkcyjnym rozszerzonym na kolejne etapy dystrybucji komponentów, tj. sprzedaż, logistykę i montaż, w których dokumenty te są nieodzowne. Automatyzacja w tym obszarze niesie szereg zasadniczych korzyści:

  • Informatyzacja procesów dokumentowania umożliwia wielokrotne ich przyspieszenie, zwiększając tym samym wydajność całego łańcucha produkcji
  • Eliminacja błędów - nawet największej staranności w przygotowaniu dokumentacji zleceń i wyprodukowanych elementów towarzyszy margines błędu z uwagi na czynnik ludzki. System bezbłędnie zbiera dane podczas realizowania procesu produkcyjnego i kompletuje pełen zakres informacji po jego zakończeniu
  • Oszczędność czasu kompetentnych pracowników, posiadających odpowiednią wiedzę techniczną pozwala na optymalizację zadań
Złożona dokumentacja techniczna - automatycznie generowana przez system

Rozwiązanie wspierające procesy postprodukcyjne i optymalizujące kompletowanie i obieg dokumentów

Zaprojektowany dla WEBA system obsługuje kompletowanie informacji z hali produkcyjnej w zakresie numerów seryjnych, numerów indeksu, parametrów, materiałów, ilości wyprodukowanych sztuk, daty realizacji i wielu innych. Obok tego zapewnia połączenie z dokumentacją zewnętrzną, taką jak atesty, gwarancje i świadectwa, a także usprawnia obsługę zapytań, czy przygotowanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby przetargów czy tworzenia ofert.

Schemat obieg dokumentów

TRADYCYJNA PAPIEROWA DOKUMENTACJA

było

Wysoki stopień skomplikowania przygotowania wymaganej i podlegającej regulacjom prawnym dokumentacji (DTR).
Powszechny problem, z którym mierzą się firmy z branży w ramach dostępnych zasobów i wypracowanych metod.

było

Ogrom zgromadzonych papierowych dokumentów wymagających stosownego magazynowania.
Znaczna ilość czasu wykwalifikowanego personelu poświęconego na ich sporządzanie i weryfikację.

było

Powtarzające się reklamacje oraz wiele odrzuconych zgłoszeń do udziału w przetargach z uwagi na niespełnienie wymagań przez niekompletną, opóźnioną lub niewłaściwą dokumentację.

GENERATOR DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

plus

Proces generowania dokumentacji technicznej zachodzi w sposób automatyczny Jej dostępność na wczesnych etapach realizacji procesów wspiera w dotrzymaniu terminów.
Nowatorskie rozwiązania, dające przewagę konkurencyjną na rynku to zwiększenie szans pozyskania klientów.

plus

Dokumenty w formie elektronicznej, przechowywane na serwerze w chmurze.
Mniej personelu i zasobów czasowych potrzebnych do realizacji tego samego celu.

plus

Usprawnienie współpracy i komunikacji z kontrahentami, skrócenie całkowitego czasu konfiguracji zamówień i realizacji zleceń.
Skuteczny udział w przetargach dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i spełnieniu wymagań.