WEBA

ROZWIĄZANIA IT DLA PRODUKCJI

WEBA to producent stacji i punktów gazowych.

Dysponuje jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w branży gazowniczej. Od ponad 30 lat produkuje i dostarcza asortyment gazowniczy dla klientów z całego świata. Przedstawicielstwa handlowe WEBA znajdują się między innymi na Węgrzech i w Indonezji.

Produkty WEBA są wykorzystywane przy budowie instalacji gazu ziemnego i płynnego. Ich wysoka jakość i niezawodność jest wymogiem.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne wspierające sprzedaż i zarządzanie produkcją

Dla WEBA stworzyliśmy innowacyjne narzędzia usprawniające i automatyzujące procesy biznesowe. Zarówno procesy zachodzące bezpośrednio na hali produkcyjnej jak i te realizowane w warunkach biurowych.

Od początku nasza współpraca miała charakter innowacyjny łącząc oprogramowanie z dedykowanymi urządzeniami i robotami przemysłowymi.

Rejestracja czasu pracy

Oprogramowanie urządzeń umieszczonych bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych, wdrożone w formie rejestratorów odczytujących dane z karty, umożliwia monitorowanie realizacji postępów w realizacji poszczególnych zleceń oraz czasu pracy operatorów.

Dzięki panelowi pracownicy uzyskują wgląd w status wykonania i zrewidowania ilości zleconych i wykonanych sztuk w ramach zlecenia. Na przydzielonej liście zleceń widnieją ich numery i nazwa towaru. Nieodzowną funkcją jest ponadto dostęp do dokumentacji technicznej oraz uwag do zlecenia.

Podgląd online

System umożliwia dostęp online do listy wszystkich bieżących i zakończonych zleceń z pełną informacją dotyczącą specyfiki zlecenia: numeru indeksu i nazwy produktu, czasu wykonania. Na bieżąco monitorowane są postępy w realizacji oraz czas reakcji i adekwatnie do statusu wyświetlane zostają komunikaty czy dane zlecenie realizowane jest na czas, szybciej czy z opóźnieniem. W jednym rzucie oka sprawdzić można również ich umiejscowienie na stanowiskach.

Panel operatorzy produkcji
Tablet stanowisko produkcyjne

Innowacyjne i kompaktowe urządzenia końcowe

Scanery, czytniki kart, panele obsługi stanowisk, czy drukarki to urządzenia peryferyjne, bez których proces produkcyjny nie mógłby być obsługiwany kompleksowo. Ich oprogramowanie i integracja stanowiła nieodłączny element prac nad automatyzacją procesów wytwórczych.

Karty magnetyczne RFID dla pracowników

W zarządzaniu przepływem informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym ważki udział ma autoryzacja i kontrola dostępu, a także identyfikacja i rejestrowanie czasu pracy pracowników, które wdrożone zostały poprzez integrację identyfikacyjnych kart RFID. Obsługa pracownika odbywa się dzięki temu w sposób zautomatyzowany, nie wymagając np. każdorazowego składania podpisów i archiwizowania papierowej dokumentacji.

Zautomatyzowany proces drukowania etykiet

Każdy z milionów produkowanych komponentów opatrzony zostaje stosowną etykietą z automatycznie generowanymi danymi dotyczącymi zlecenia i producenta, np. nazwa i numer seryjny, partia, kod kreskowy, etc. Drukowanie odpowiedniej ilości etykiet następuje w rezultacie komunikatu automatycznie wysyłanego przez robota lub poprzez zeskanowanie kodu kreskowego umieszczonego na zleceniu.

Zarządzanie produktami, ich cechami oraz procesem

Nadrzędnym celem przy tworzeniu i implementacji rozwiązań dla WEBA od najwcześniejszego etapu współpracy było umożliwienie efektywnego zarządzania produktami: od planowania produkcji, przydzielania i hierarchizowania zleceń, do realizacji procesu wytwarzania przy jednoczesnym monitorowaniu procesów, zapisywaniu i wykorzystywaniu danych historycznych w celu przyszłej optymalizacji.

Rozwiązanie wspierające planowanie produkcji i wykorzystania mocy produkcyjnych.

Prezentacja realizowanych zleceń w użytecznej formie dashboardu pozwala na kompletny wgląd i optymalne zarządzanie produkcją przy maksymalizowaniu potencjału wytwórczego i zwiększeniu wydajności.

Dashboard lista zleceń dla produkcji

Tworzenie harmonogramów i raportowanie obecności

Dla efektywnego planowania produkcji i przydzielania zleceń zaimplementowaliśmy moduły odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi i grafikami pracowników w ramach jednej i wielu zmian. Na podstawie tworzonych harmonogramów i systemów rejestracji pracy tworzone są następnie raporty obecności gotowe do dalszego procesowania w księgowości.

Optymalne planowanie produkcji

Przy pomocy kalendarza produkcji uwzględniając m.in. obliczenia dotyczące potrzebnego czasu na wykonanie zlecenia oraz dostępne zasoby określana jest wydolność. Na jej podstawie dzienne zlecenia przydzielane są w prosty i optymalny sposób.

Przejrzystość

Projektując system zarządzania produkcją dla WEBA musieliśmy uwzględnić wiele aspektów działalności branży produkcyjnej. Naszym priorytetem było dostarczenie narzędzia, które mimo złożoności będzie intuicyjne w obsłudze. Przystępna, graficzna forma przedstawienia danych, planów, raportów i harmonogramów usprawniać ma procesy biznesowe, a prosty interface urządzeń końcowych ułatwiać użytkowanie.

Innowacyjne i kompleksowe połączenie oprogramowania z dedykowanymi urządzeniami oraz integracja z systemami do zarządzania i obsługi procesów biznesowych.

Automatyczna dokumentacja

Informatyzacja procesów dokumentowania, która była nieodłącznym założeniem w naszej pracy dla WEBA pozwala wyeliminować błędy i zaoszczędzić czas. Dzięki generatorowi dokumentacji i jego zintegrowaniu z konfiguratorem wykonanie czynności, takich jak wycena i przygotowanie oferty, skrócone zostaje do zaledwie kilku minut. Poza automatycznym generowaniem dokumentacji do oferty, dokumentacji technicznej, czy do przetargu system pozwala na jej cyfrowe podpisanie i automatyczną wysyłkę, a także na zarządzanie aktualnością certyfikatów i szablonów.

Stanowisko produkcyjne roboty

Automatyka przemysłowa

W myśl realizacji założenia o automatyzacji produkcji i sprzedaży stworzyliśmy system, który pozwala na połączenie oprogramowania i urządzeń tworzących system automatyki przemysłowej. Stanowiska produkcyjne obsługiwane są przez roboty wysyłające komunikaty ze statusem realizacji zlecenia i aktualnym postępem wykonania oraz stanu samego robota, dzięki czemu kompleksowa informacja dostępna jest i widoczna w jednym spojrzeniu już z daleka dla pracowników przebywających na hali produkcyjnej.